Activiteiten

Zomeropenstelling Heldringkerk bezocht door meer dan 250 mensen

Het gehele project is in goede harmonie verlopen.Alle voorbereidingen door de commissieleden:Rina Westerveld, Renée van Lunteren, Gerry vanden Berg, Mieneke Roodenburg, Jacomien Plante, Willem van Wassenberg, Kees Mos en Andries Wink verliepen voorspoedig.

De bereidheid van de gemeenteleden om mee te werken verliep eveneens prima, in korte tijd was de bezetting voor de 8 zaterdagen geregeld, datzelfde kan worden gezegd van de organisten en de harpiste Marlies Ubbink. De cantorij heeft 3 keer een uitvoering verzorgd in samenwerking met de organisten, dit is als zeer positief ervaren door de bezoekers en alle medewerkers. Voor de exposities hebben wij Wim Nab en Klary Dokter bereid gevonden om hun werk te laten digitaliseren door Arend Jetten, daarnaast is er een video gemaakt van onze kerkelijke-gemeente. De 3 video’s zijn iedere zaterdag in een schema op verschillende tijden via de beeldschermen in de kerk te zien geweest. De P.R. activiteiten zijn in de Wegwijzer, De Plaggensteker en op de website van de kerk opgenomen en zijn er 2 vlaggen gemaakt welke zowel voor de kerk als aan de Krimweg zijn geplaatst. Tevens is op de campings d.m.v. posters onze activiteiten van het project De open Heldringkerk aangeplakt.

Tijdens de 8 zaterdagen van 8 juli t/m 26 augustus zijn er 276 bezoekers geweest en vonden de bezoekers van onze kerk de activiteiten zeer positief. Op een later moment zal met zoveel mogelijk betrokkenen een evaluatie worden gehouden, waarin zal worden bepaald hoe wij eventueel een volgende keer de activiteiten zullen doen. Als laatste wil ik opmerken dat ik een uitstekende sfeer tijdens alle zaterdagen heb ondervonden met alle betrokkenen.

Dank daarvoor,

Andries Wink.

Koffiedrinken

Elke zondag hebben we na de dienst een gezellig koffie moment. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en de kerkleden te ontmoeten. Bij mooi weer is deze activiteit buiten naast de kerk. In de winter en de momenten dat het weer niet mee werkt is het in een bij gebouwtje van de kerk.

Pastoraal bezoek

Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek of iemand waarmee u gewoon even een praatje wilt maken, dan kunt u altijd contact opnemen met ds. A. P. de Graaf telefoonnummer: 055-506 1388

Verjaardagsfonds

Het verjaardagsfonds is in het verleden opgezet vanuit de gedachte dat de gemeenteleden ter gelegenheid van hun verjaardag een gift zouden willen geven aan hun kerk ; een gift uit dankbaarheid voor het door God aan hen geschonken nieuwe levensjaar

Tegenwoordig is de nadruk veel meer komen te liggen op het feliciteren van de gemeenteleden, die daarbij de gelegenheid krijgen een bedrag in het busje te doen. Het doen van een gift is niet verplicht, maar wordt altijd wel zeer gewaardeerd.  Als u hier iets meer over wilt weten kunt u contact opnemen met mevt T. van Wassenberg- Spans

Cantorij

Elke maandag repeteert onze Cantorij in de kerk. Verschillende keren kunnen we genieten van de Cantorij in onze diensten

Inzamelingsactie Oekraïne

In Apeldoorn is een stichting Whoe, dat staat voor hulp Oost Europa. Deze stichting zamelt goederen in voor Oekraïne. Ze hebben vooral dekens, dekbedden, slaapzakken, warme kleding, goede schoenen en toiletartikelen. Vanuit verzamelt Esther Sundemeijer deze artikelen in en zij zorgt dat deze spullen bij de stichting Whoe komt. U kunt haar dus bellen om afspraak te maken om uw spullen af te leveren: telefoonnummer 06-54688962, Krimweg 9b

Weggeefkast

Op de parkeerplaats naast de kerk staat een " weggeefkast" . Uit deze kast mag u gratis spullen pakken als u die nodig heeft.We zijn afhankelijk van giften, daarom als u iets kunt missen dan kunt u hier ook houdbare spullen zoals toiletartikelen, conserven, thee, koffie in zetten. Alvast bedankt!