Wie zijn we

Als een licht op de standaard (kerk op de bult) zo weten wij ons als open, gastvrije Heldringkerkgemeente geroepen om Gods grote liefde voor mensen uit te stralen. Door inspirerende vieringen, leerzame bijeenkomsten en liefdevol dienstbetoon proberen wij samen op weg te zijn om Jezus te volgen, onder leiding van de Heilige Geest, om zo persoonlijk te groeien in liefde voor God, elkaar en de wereld

Als u bezoeker bent in onze mooie dorp, dan bent u zeker welkom om een van onze diensten bij te wonen en een kop koffie na afloop met ons te drinken. We willen graag met alle mensen uit alle landen samen Gods liefde uit stralen. Verder vertellen we graag wat over onze kerk, over de rijke historie en ons dorp.

We zijn aangesloten bij de Protestantse kerk Nederland en onze predikant is ds. A.P de Graaf.

Predikant:
ds, A.P. de Graaf
Liederstraat 9
7364 BH Lieren
055-5061388
apdegraaf@wxs.nl

Scriba:
Dhr. W.van Wassenberg
06-81150507
scriba@heldringkerk.nl