De vrijwilligers

Om de kerk in haar gemeente optimaal te laten functioneren is de rol van de vele vrijwilligers van uitzonderlijk belang. Derhalve staan de deuren altijd open voor hen die graag hun steentje willen bijdragen. Hieronder vind u een lijst van activiteiten die door vrijwilligers gedaan wordt. Als er iets is wat u aanspreekt dan kunt u altijd contact opnemen met Willem van Wassenberg onze scriba: w.v.wassenberg@zonnet.nl

Vrijwilligers activiteiten

 • audio en video team
 • koffie na de kerkdienst
 • pastoraal bezoekwerk
 • verjaardagsfonds
 • cantorij
 • organisatie kerstfeest
 • kindernevendienst
 • diaconie
 • college van kerkrentmeesters
 • onderhoud monument
 • organisatie paasontbijt
 • redactie wegwijzer
 • verhuur kerk
 • boekenverkoop