Vrienden van de Heldringkerk

Voor restauraties en onderhoud van de in 1858 gebouwde Heldringkerk is structureel veel geld nodig. Geld waarover de kerk zelf door dalende inkomsten niet beschikt.

Het Heldringfonds heeft daarom in 2010 Stichting Vrienden van de Heldringkerk opgericht. De Stichting Vrienden van de Heldringkerk heeft als doel het behouden van het monument de Heldringkerk voor de toekomst. De stichting bestaat uit donateurs die het kerkgebouw financieel ondersteunen. Voor meer informatie zie link

Wilt u ook mee helpen de Heldringkerk te behouden door donateur te worden, dan kunt u contact opnemen met Arend Jetten 055-3781663. Zie hier voor meer

Met een jaarlijkse donatie van 10 Euro kunt u al Vriend van de Heldringkerk worden. Meer mag natuurlijk ook. Graag zelfs.

Een gift kunt u overmaken naar het IBAN nummer van de stichting NL22 RABO 0336764065.