Links

Hoenderloo | www.hoenderloo.nl

Apeldoorn | www.apeldoorn.nl

Protestanse Kerk in Nederland | www.protestantsekerk.nl

Kerk in actie | www.kerkinactie.NL

Raad van Kerken in Nederland | www.raadvankerken.nl

PKN classis Veluwe.| www.pknclassisveluwe.nl

Stichting – Begraafplaats – Hoenderloo | www.begraafplaatshoenderloo.nl

Rouwcentrum-Rouwenhorst | www.rouwcentrum-rouwenhorst.nl

Bericht van Het Nieuwe Initiatief Lees meer

DingeDoen voor Hoenderloo en Hoog Baarlo; Lees verder

Nieuwsbrief van Ds. Van Iperen Thema: ONTMOETEN OP DE VELUWE Lees meer

“Oikocredit – Voorloper op het gebied van financieringvan de microkredietsector. Wereldwijde oecumenische organisatie die mensen, kerken en instellingen stimuleert hun financiële reserves op een sociaalethische manier te beleggen. Ga voor meer informatie naar www.microkrediet.nl”